Norint pasigaminti
sveikatos specialisto spaudą:
 • reikia pažymos apie numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

 

Antspaudų gamyba

ĮVAIRIAUSIŲ ANTSPAUDŲ GAMYBA

 

Ištrauka


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-673


 

IV. SVEIKATOS SPECIALISTO PROFESINIS VARDAS

 • 16. Sveikatos specialisto profesinis vardas yra profesijos pavadinimas, kuriuo prisistatoma profesinėje veikloje.
 • 17. Lietuvos Respublikoje vartojami šie sveikatos specialistų profesiniai vardai ir jų santrumpos:
 • 17.1. medicinos gydytojo, santrumpa – „gyd.“;
 • 17.2. gydytojo odontologo, santrumpa – „gyd. od.“;
 • 17.3. vaistininko, santrumpa – „vaist.“;
 • 17.4. bendrosios praktikos slaugytojo, santrumpa – „slaug.“;
 • 17.5. akušerio, santrumpa – „akuš.“;
 • 17.6. farmakotechniko, santrumpa – „f. tech.“;
 • 17.7. gydytojo odontologo padėjėjo, santrumpa – „gyd. od. pad.“;
 • 17.8. dantų techniko, santrumpa – „d. tech.“;
 • 17.9. burnos higienisto, santrumpa – „burn. hig.“

V. SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDO ŽYMOS APRAŠYMAS

 • 18. Sveikatos specialisto spaudu daromos žymos yra mėlynos arba violetinės spalvos, 10 mm x 35 mm dydžio, stačiakampio suapvalintais kampais formos.
 • 19. Stačiakampio centre yra dvi eilutės:
 • 19.1. pirmoje nurodyta sveikatos specialisto profesinio vardo santrumpa ir asmens vardas (vardai);
 • 19.2. antroje – asmens pavardė (pavardės).
 • 20. Spaudo žymos kairėje vertikaliai išdėstytas sveikatos specialisto spaudo numeris. Medicinos gydytojo spaudo numerį sudaro ne daugiau kaip šeši skaitmenys. Kitų sveikatos specialistų spaudo numerį sudaro dvi didžiosios raidės – serija ir ne daugiau kaip šeši skaitmenys. Seriją žyminčios raidės:
 • 20.1. „GD“ – gydytojas odontologas;
 • 20.2. „VN“ – vaistininkas;
 • 20.3. „SL“ – bendrosios praktikos slaugytojas;
 • 20.4. „AK“ – akušeris;
 • 20.5. „FT“ – farmakotechnikas;
 • 20.6. „DT“ – dantų technikas;
 • 20.7. „BH“ – burnos higienistas;
 • 20.8. „DP“ – gydytojo odontologo padėjėjas.
 • 21. Medicinos gydytojo, vaistininko spaudo žymos dešinėje pavaizduotas atitinkamos profesijos ženklas:
 • 21.1. Medicinos gydytojo profesijos ženklas – aplink lazdą 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijęs žaltys. Žalčio galva nukreipta į kairę, uodega – į dešinę. Lazdos viršuje pavaizduoti Gedimino stulpai.
 • 21.2. Vaistininko profesijos ženklas – aplink taurę 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijusi gyvatė su iškištu geluonimi. Gyvatės galva nukreipta į kairę virš taurės, uodega – į dešinę. Gyvatės galvos viršuje pavaizduoti Gedimino stulpai.